Дан толеранције

Поводом Међународног дана толеранције у Maтичној школи  реализована је радионица у којој су учествовали ученици млађих и старијих разреда.
Током радионице ученици су са наставницима и учитељима дискутовали на тему толеранције и кроз групни рад показали како се толерантно понашати у одеђеним ситуацијама. Ученици су израдили пано на креативан начин о значају толеранције.

ЛИНК СА СЛИКАМА