foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Похађање семинара у РЦУ

Данас је одржан семинар Од самовредновања до екстерног вредновања који похађају учитељи и наставници из ОШ Богосав Јанковић, Кремна.
Реализаторке семинара: Александра Милошевић, доктор педагошких наука, Академија васпит-медиц струковних студија Крушевац; Данијела Негројевић, дипломирани педагог, Пољопривредна школа са домом „Љубо Мићић“, Пожега.
Циљеви семинара: освешћивање потреба наставника/васпитача/стручних сарадника/директора за сталним унапређењем сопственог рада и рада школе/ установе/дома; оспособљавање наставника/васпитача/стручних сарадника/директора за препознавање и анализу стандарда квалитета школе/установе/дома као и за коришћење резултата екстерног вредновања и самовредновања у функцији унапређења квалитета рада школе и личног професионалног рада; јачање компетенција за тимски рад у процесу вредновања; оспособљавање наставника/васпитача/стручних сарадника/директора за израду и примену метода и техника самовредновања и анализу добијени резултата.

Copyright 2023  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА