foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школа ће вршити упис деце рођене од 01.03.2013.године до 28.02.2014. године у припремни предшколски програм за школску 2019/2020. годину, почев од 01.04.2019. године до 14.06.2019. године

Документа која је потребно поднети:

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потврда лекара – доказ о здравственом прегледу детета

Документа се подносе секретару Школе, сваким радним даном у времену од 7,30 – 14,30 сати.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О

УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Обавештавамо Ва да ће се упис деце рођене од 01.03.2012.године до 28.02.2013. године, у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину, вршити од 01.04.2019. године до 31.05.2019. годинe.

Документа која су неопходна за упис детета:

-         Извод из матичне књиге рођених;

-         Потврда лекара да је дете способно за редовну наставу;

-         Уверење о пребивалишту;

-         Уверење о завршеном припремном предшколском програму (добија се у вртићу, односно у школи, у зависности где је дете похађало).

НАПОМЕНА:

Родитељи могу поднети захтев Школи да у њихово име електронским путем прибаве извод из матичне књиге рођених и уверење о пребивалишту у противном наведена документа могу лично прибавити од надлежних институција и доставити приликом уписа.Родитељи који желе да извод из матичне књига рођених и потврду о пребивалишту у њихово име прибави школа, треба да са собом приликом уписа детета  донесу личне карте оба родитеља.Захтев и документа се подносе секретару школе, сваким радним даном од 7,30 – 14,30 сати.

Д и р е к т о р  шк о л е

Драгица Лучић

Copyright 2020  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА