Израда раскрснице и кружног тока ИО Биоска

Ученици 5. разреда из технике и технологије у ИО Биоска израдили кружни ток и раскрсницу.

ЛИНК СА СЛИКАМА