ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ И НОСИЛАЦ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 2018-2019.

Носилац Вукове дипломе и дипломе Ђак генерације школске 2018/19. године ученик Сретен Турудић.