foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

АКЦИЈА ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

На почетку школске године Тим за безбедност извршио је процену ризика и безбедности и предвидео уклањање могућих опасности. У близини школа вршене су акције чишћења зеленила око саобраћајних знакова ради побољшања њихове видљивости, у чему су учествовали и ученици.

ЛИНК СА СЛИКАМА

Copyright 2020  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА