ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У 2019 И 2020. ГОДИНИ

Продукти настали на часовима пројектне наставе током школске 2019/20. и 2020/21.године у 2, односно 3. разреду у ИО Мокра Гора.

Учитељица Мира Богдановић.

ЛИНК СА СЛИКАМА