СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 20202021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ученици осмог разреда полажу завршни испит у матичној основној школи, решавањем три теста – из српског, односно матерњег језика, математике и решавањем комбинованог теста. Најважније информације у вези са завршним испитом су: 
- испит из српског/матерњег језика је 23. 06. 2021. године у 09. 00 часова,  из математике је 24. 06. 2021. године у 09. 00 часова и испит са комбинованим тестом је 25. 06. 2021. године у 09. 00 часова;
- дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши-бриши хемијска), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши-бриши хемијска), гумица, троугао, лењир и шестар;
- школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке;
- сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
- сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.00 на кратак састанак са одељењским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
Нашим осмацима желимо пуно успеха и среће на престојећем завршном испиту.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

СПИСАК УЧЕНИКА ЗА ЗИ

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ