СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ОШ 2021-22

Упутство можете погледати овде

Стручно упутство

Прилог 1 - индикатори

Прилог 2 - препоруке