foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

 

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмет који предаје

Године радног стажа у школи

(31.8.2019.)

Год.; Мес.

Лиценца

Ангажо вање у школи

%

Заступљена

стручност

Љубица

Станић

Проф.раз.наст.

Раз.настава

30;0

ДА

100

ДА

Мирјана

Радовановић

Проф.раз.наст.

Раз.настава

29;3

ДА

100

ДА

Милијанка

Лазић

Проф. раз.наст.

Раз.настава

40;3

ДА

100

ДА

Мирослав

Радовановић

Наст.раз.наст.

Раз.настава

32;2

ДА

100

ДА

Мира

Богдановић

Наст.раз.наст.

Раз.настава

34;6

ДА

100

ДА

Милановић

Владимир

Проф.раз.наст.

Раз.настава

37;2

ДА

100

ДА

Марина

Марчета

Проф.српског

језика

Српски језик

17;7

ДА

94

ДА

Драгана

Шимшић

Проф.српског

језика

Српски језик

29;11

ДА

94

ДА

Грујо

Тешевић

Наст.српског језика

Српски језик

32;11

ДА

94

ДА

Снежана

Даничић

Проф. раз.наст.

Математика

19;0

ДА

89

НЕ

Бранако

Ранковић

Проф. раз.наст.

Математика

0;2

НЕ

67

НЕ

Светлана

Вујовић

Магистар

математике

Математика

26;10

НЕ

100

ДА

Бранка

Вукић

Професор руског језика и

књижевности

Руски језик

 

22;8

 

ДА

 

44

 

ДА

Јадранка

Тукић- Грубиша

проф.руског језика

Руски језик

 

15;7

 

ДА

 

89

 

ДА

Mилан Антонијевић

Проф.ликовне културе

Ликовна култура

 

11;11

 

ДА

 

50

 

ДА

Маријана

Ђоковић

Проф.разр.наст.

Ликовна

култура

-

ДА

25

ДА

Горан

Максимовић

Проф.географије

Музичка култура

 

-

 

ДА

 

35

 

НЕ

Бранка

Бошковић

Проф.разр.наст.

Енглески језик Музичка

култура

 

18;3

 

ДА

 

100

 

ДА

Јелена

Радибратовић

Проф.енглеског језика

Енглески језик

 

10;11

 

ДА

 

100

 

ДА

Душица

Каримановић

Проф.енглеског језика

Енглески језик

 

6;0

 

НЕ

 

33

 

ДА

Лидија

Цукавац

Проф.историје

Историја

30;10

ДА

100

ДА

Никола

Тешовић

Проф.историје

Историја

11;2

НЕ

5

ДА

Зора

Топаловић

Проф.географије

Географија

16;6

ДА

100

ДА

Звјездана

Мијаиловић

Проф.географије

Географија Инф. и.рачун.

Домаћинство

 

13;1

 

ДА

 

40

 

ДА

Миливоје

Богдановић

Професор физике

Физика

Инф. и. рачун

 

8;9

 

ДА

 

90

 

ДА

Данијела

Мијаиловић

Проф.биологије

Биологија

Чув. природе

 

17;4

 

ДА

 

45

 

ДА

Ана Николић

Проф.биологије

Биологија

Чувари природе

3;0

НЕ

45

ДА

Милева

Рогић

Проф.биологије

Биологија

Чувари природе

22;1

ДА

40

ДА

Светлана

Милошевић

Проф.хемије

Хемија

9;8

ДА

60

ДА

Јадранка

Дуњић

Проф.тех.образ.

ТИТ, ТИО,

Инф. и рачун.

 

13;10

 

ДА

 

100

 

ДА

Горан

Гардић

Проф.тех.образ.

ТИТ, ТИО,

инф. и рачун.

 

11;11

 

ДА

 

45

 

ДА

Вукашин

Арсовић

Наст.физичког васпитања

Физ. и здрав. васп./ Физ.

васп. /ОФА

 

23;7

 

ДА

 

100

 

ДА

Ана

Браловић

Проф.

физ.васпитања

Физ. и здрав.

васп./ Физ. васп. /ОФА

 

7;8

 

ДА

 

60

 

ДА

Александар

Петровић

наст.физичког васпитања

Физ. и здрав.

васп. Изабрани

спорт/ОФА

2;9

НЕ

20

ДА

Милан

Кнежевић

Вероучитељ

верска настава

14;11

НЕ

55

ДА

Љубинка

Селаковић

Васпитач

Припремни предшколски

програм

 

18;1

 

ДА

 

100

 

ДА

Copyright 2020  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА