foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

Ангажовање у школи %

Драгица Лучић

Проф.разр.наст.

Директор

12

ДА

100

Ивана Милосављевић

Дипломирани правник

Секретар

5

ДА

100

Божидар Глибетић

Екон.техничар

Шеф рачуновод.

34

ДА

100

Зоран Родаљевић

КВ зидар

Домар

39

ДА

100

Вера Станић

Металостугар

Хигијеничар

 

НЕ

100

Милена Томић

Основна школа

Хигијеничар

22

НЕ

100

Невена Чечарић

Основна школа

Хигијеничар

3

НЕ

100

Добринка Глибетић

Кувар

Хигијеничар

26

НЕ

100

Миланка Тешевић

Хемијски техничар

Хигијеничар

20

НЕ

100

Милица Делић

Основна школа

Хигијеничар

21

НЕ

100

Драгица Костић

Основна школа

Хигијеничар

22

НЕ

100

Марина Марчета

Проф.српског језика

Библиотекар

15

ДА

6

Драгана Шимшић

Проф.срспког језика

Библиотекар

26

ДА

6

Грујо Тешевић

Наст.српског језика

Библиотекар

34

ДА

6

Copyright 2019  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА