foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа у школи

(31.8.2019.)

Год.; Мес.

Лиценца

Ангажовање у   школи

%

Ангажовање у другој школи

Оливера Мисаиловић

Проф.разр.наст.

В.д. директора

0;5

ДА

100

-

Нада Мијатовић

Мастер педагог

Педагог

0;9

ДА

100

-

Десимир Ђенић

Дипломирани правник

Секретар

-

НЕ

100

-

Божидар Глибетић

Екон.техничар

Шеф рачуновод.

36;8

ДА

100

-

Видан Стаменић

  Машинбавар

Домар

0;11

-

100

-

Вера Станић

Металостугар

Хигијеничар

4;3

-

100

-

Милена Томић

Основна школа

Хигијеничар

24;2

-

100

-

Невена Чечарић

Основна школа

Хигијеничар

6;5

-

100

-

Добринка Глибетић

Кувар

Хигијеничар

28;5

-

100

-

Миланка Тешевић

Хемијски техничар

Хигијеничар

18;1

-

100

-

Милица Делић

Основна школа

Хигијеничар

22;10

-

100

-

Драгица Костић

Основна школа

Хигијеничар

6;10

-

100

-

Марина Марчета

Проф.српског језика

Библиотекар

17;7

ДА

6

-

Драгана Шимшић

Проф.срспког језика

Библиотекар

29;11

ДА

6

-

Грујо Тешевић

Наст.српског језика

Библиотекар

32;11

ДА

6

-

Copyright 2020  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА