foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

 

Име и презиме

Врстастручнеспреме

Предметкојипредаје

Годинерадногстажа у школи

(31.8.2020.)

Год.; Мес.

Лиценца

Ангажовање у школи

%

Слађана Марковић

Проф.раз.наст.

Раз.настава

19;1

ДА

100

Љубица

Станић

Проф.раз.наст.

Раз.настава

31;0

ДА

100

Мирјана

Радовановић

Проф.раз.наст.

Раз.настава

30;3

ДА

100

Мирослав

Радовановић

Наст.раз.наст.

Раз.настава

33;2

ДА

100

Мира

Богдановић

Наст.раз.наст.

Раз.настава

35;6

ДА

100

Милановић

Владимир

Проф.раз.наст.

Раз.настава

38;2

ДА

100

Марина

Марчета

Проф.српског

језика

Српскијезик

18;7

ДА

94,44

Драгана

Шимшић

Проф.српског

језика

Српскијезик

30;11

ДА

94,44

Марија

Буквић

Проф.српског

језика

Српскијезик

6;2

ДА

94,44

Снежана

Даничић

Проф. раз.наст.

Математика

20;0

ДА

88,88

Бранко

Ранковић

Проф. раз.наст.

Математика

1;2

НЕ

66,66

Светлана

Вујовић

Магистар

математике

Математика

27;10

НЕ

100

Бранка

Вукић

Професоррускогјезика и

књижевности

Руски језик

 

23;8

 

ДА

 

44,44

Јадранка

Тукић- Грубиша

проф.рускогјезика

Руски језик

 

16;7

 

ДА

 

88,88

Mилан

Антонијевић

Проф.ликовнекултуре

Ликовна култура

 

12;11

 

ДА

 

50

Ана

Лазић

Проф.ликовнекултуре

Ликовна култура

 

6;3

 

ДА

 

30

Горан

Максимовић

Проф.географије

Музичка култура

 

1;0

 

ДА

 

75

Бранка

Бошковић

Проф.разр.наст.

Енглески језик

 

 

19;3

 

ДА

 

60

Јелена

Радибратовић

Проф.енглеског језика

Енглески

језик

 

11;11

 

ДА

 

100

Душица

Каримановић

Проф.енглескогјезика

Енглески језик

7;0

НЕ

33,33

Лидија

Цукавац

Проф.историје

Историја

31;10

ДА

100

Ивица

Шантић

Проф.историје

Историја

Свакодневни ж. у прошлости

0;

НЕ

10

Зора

Топаловић

Проф.географије

Географија

17;6

ДА

100

ЗвјезданаМијаиловић

Проф.географије

ГеографијаИнф. и.рачун.

Домаћинство

 

14;1

 

ДА

 

40

Данијела

Ивановић

Професорраз. наставе

Физика

 

0

 

НЕ

 

90

ДанијелаМијаиловић

Проф.биологије

Биологија

Чув. природе

 

18;4

 

ДА

 

40

АнаНиколић

Проф.биологије

Биологија

Чувариприроде

9;0

НЕ

40

Милева

Рогић

Проф.биологије

Биологија

Чувариприроде

23;1

ДА

40

 

Copyright 2022  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА