foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа ушколи

(31.8.2020.)

Год.;Мес.

Лиценца

Ангажовање у   школи

%

Оливера Мисаиловић

Проф.разр.наст.

Директор школе

19;2

ДА

100

Бранка Аџић

Мастер педагог

Педагог

школе

3;6

ДА

100

Биљана Анђић

Дипломирани правник

Секретар

школе

        12;6

НЕ

50

Душка Радичевић

Дипломирани правник

Секретар

школе

0;6

НЕ

50

Божидар Глибетић

Екон.техничар

Шеф рачуноводства

37;8

ДА

100

Видан Стаменић

  Машинбавар

Домар

1;11

-

100

Сања Јанковић

Трговац

Хигијеничар

0;2

-

100

Милена Томић

Основна школа

Хигијеничар

25;2

-

100

Драгица Костић

Основна школа

Хигијеничар

7;10

-

100

Невена Чечарић

Основна школа

Хигијеничар

7;5

-

100

Добринка Глибетић

Кувар

Хигијеничар

29;5

-

100

Милена Ћосић

Основна школа

Хигијеничар

3;0

-

100

Миланка Тешевић

Хемијски техничар

Хигијеничар

19;1

-

100

Марина Марчета

Проф.српског

језика

Библиотекар

18;7

ДА

6

Драгана Шимшић

Проф.српског

језика

Библиотекар

30;11

ДА

6

Марија Буквић

Проф.српског

језика

Библиотекар

6;2

ДА

6

Copyright 2022  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА