foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа у школи (31.8.2022.)

Год.; Мес.

Лиценца

Ангажовање у школи

%

Оливера Мисаиловић

Проф.разр.наст.

Директор школе

21,2

ДА

100

Нада Мијатовић

Мастер педагог

Стручни    сарадник Педагог

4

ДА

100

Душка Радичевић

Дипломирани правник

Секретар

2,6

НЕ

50

Божидар Глибетић

Екон.техничар

Шеф рачуновод.

39;8

ДА

100

Видан Стаменић

Машинбавар

Домар

3;11

-

100

Милена Томић

Основна школа

Хигијеничар

27;2

-

100

Невена Чечарић

Основна школа

Хигијеничар

9;5

-

100

Добринка Глибетић

Кувар

Хигијеничар

31;5

-

100

Милена Ћосић

Основна школа

Хигијеничар

5

-

100

Славица Радoсављевић

Основна школа

Хигијеничар

1;10

-

100

Драгица Костић

Основна школа

Хигијеничар

9;10

-

100

Марина Марчета

Проф.српског језика

Библиотекар

20;7

ДА

5,56

Драгана Шимшић

Проф.срспког језика

Библиотекар

32;11

ДА

5,56

Марија Буквић

Проф.српског језика

Библиотекар

8;2

ДА

18,88

Марија Ђукић

Проф. енглеског језика

Библиотекар

2

НЕ

20

 

Copyright 2023  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА